ANDMEKAITSESPETSIALIST,

Sind ootab rahvusvaheliselt edukas ettevõte, kus saad nii tööalaselt kui ka personaalselt areneda ning teenida selle eest korralikku palka.

kasva koos meiega!

Kandideerimise tähtaeg 10.12.2019

OLE UUDISHIMULIK

Me küsime küsimusi miks?, mis oleks kui? ja kuidas? ning mõtleme meeskonnaga ühiselt. Jälgime enda ümber toimuvat, avastame olemasolevaid lahendusi, parendame neid ning võtame need uuendatud kujul kasutusele. Meie uudishimu toob IuteCreditisse värskeid ideid.

Pakume kõikidele töötajatele ennast arendavaid koolitusi. Innustame lugemist: IuteCreditil on oma raamatukogu, mida täiendame vastavalt töötajate soovidele. Usume, et ärilise innovatsiooni käivitajaks on isiklik areng ning seetõttu toetame seda aktiivselt.

AVASTA MAALMA

Me toetame parimaid meeskonna-liikmeid iga-aastaste reiside ning erialaste koolitustega. Hindame edukate rahvuste ja organisatsioonide tööd ja erilisi kogemusi. See annab meile võimaluse võrrelda enda teostusvõimet ja laiendada silmaring.

IUTECREDIT

IuteCredit Europe AS on Eestis baseeruv rahvusvaheline finantsteenuseid pakkuv ettevõte. Teenindame erakliente Moldovas, Põhja-Makedoonias, Albaanias, Kosovos, Bulgaarias ja Bosnia ja Hertsegoviinas. IuteCreditiga on seotud 200 eri riigist pärit töötajat ja partnerit. Meie ühiseks eesmärgiks on parima koostöökogemuse tagamine klientidele, kellel on kiirelt tarvis finantsilisi ressursse oma elukvaliteedi parandamiseks.

ARENE KOOS MEIEGA

MIKS TÖÖTADA IUTECREDITIS?

1.

Iutecredit on edukas ja kiiresti kasvav ettevõte. Sul on võimalus areneda koos meiega ning toimuvates muudatustes kaasa rääkida.

2.

IuteCrediti peakontor asub Tallinnas, mis annab Sulle võimaluse olla otsuste tegemise juures.

3.

Sinu töö on põnev ja väljakutsete rohke. Anname Sulle vabaduse ja vastutuse seda kujundada ning maksame Sulle korralikku palka.

MIDA SINU TULEVASED KOLLEEGID RÄÄGIVAD?

"IuteCreditis on mitmekesine ja ambitsioonikas meeskond - meil on töötajaid neljalt erinevalt kontinendilt. Vaatamata kiirele töötempole, leiame alati aega, et suhelda ja nalja visata. Korraldame tihti tiimilõunaid ja- õhtusööke, käime koos bowlingut mängimas või kardiga sõitmas ning oleme külastanud suurettevõtete kontoreid nagu näiteks Amazon ja IKEA."

KARL-VILLIAM VASERIK

Group Marketing Specialist

"Usun siiralt, et inimesed on ettevõtte suurim väärtus.

Ootan oma meeskonnaga liituma kolleegi, kellel on tugev soov ja tahe õppida ja areneda. See on koht, kus Sa saad oma ambitsioonikad eesmärgid ellu viia ja otsustes kaasa rääkida. Juhina olen toetav ning aitan Sul ettevõttes edu saavutada."

EVELIN KANTER

Group Legal Officer

Selleks, et teha seda võimalikult hästi omad kõrgharidust õigusteaduses ning eelnevat  töökogemust andmekaitse valdkonnas. Oled väga hea suhtleja,  oma töös iseseisev, täpne ja hea kohanemisvõimega.  Sa oled suunatud probleemide lahendamisele ning oskad näha suurt pilti. Oled oma uuel tööl edukas kui suhtled väga hästi eesti ja inglise keeles. Eelnev töökogemus finantssektoris tuleb kasuks.

MIS ON TÖÖ SISU?

  • kogu grupi vastavusse viimine grupile rakenduvate andmekaitse regulatsioonidega
  • grupi tasandil lepingute ülevaatamine ja vajadusel täiendamine  andmekaitse aspektist
  • peakontori ja tütarettevõtete igapäevane toetamine ning nõustamine andmekaitse alastes küsimustes
  • admekaitsega seotud dokumentide ettevalmistamine
  • koostöö välisriikide advokaatidega

Erinevatest rahvustest koosnev tiim

Positiivne ja julgustav töökeskkond

Merevaatega kihvt kesklinna kontor

"Oleme oma eesmärgiks seadnud miljonite klientide igapäevase teenindamise, mis eeldab pidevat parima tööjõu värbamist, uusima tehnoloogia kasutuselevõtmist, organisatsioonisisese korralduse arendamist ning iga meeskonnaliikme tugevuste rakendamist. Kasum on õige tegutsemise tulemus, kuid meeskonnana on meie jaoks siiski tähtsaim õigete võtete järgimine ning probleemidele lahenduste leidmine."

TARMO SILD

Group CEO

KANDIDEERI SIIN

+372 5887 5057

Küsimuste korral võta ühendust Brandemi värbamiskonsultandiga Minna-Maria Lõbus

minna@brandem.ee

IuteCredit Europe AS-il aitab andmekaitsespetsialisti leida ainulaadne tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem.


Brandem Baltic OÜ 

Copyright © 2019