Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 5344 9810

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
100 + edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses

Eesti parimad tööandja brändingu ja värbamise konsultandid

Marie Evart, kaasasutaja ja tegevjuht, Brandem

Marie Evart

Partner, tegevjuht
+372 5344 9810

Marie on Brandemi üks asutajatest ja tänane tegevjuht. Marie sõnul võ​​​​​​​ivad värbamine ja tööandja maine tunduda abstraktsena, kuid tegelikult on need tulemused praktilised ja rahas mõ​​​​​​​õ​​​​​​​detavad. Kasutades Playtechist ja CV Keskusest saadud kogemusi värbajana, lisades sellele veel paras annus põhjalikkust, head analüüsioskust ja usaldusväärsust, on Mariest kujunenud Eestis üks kogenumaid naisi tööandja brändi loomise vallas.

Marie on lõpetanud TÜ majandusteaduskonna ja omandanud magistrikraadi TTÜ inimressursi juhtimise erialal. Ta on üles astunud mitmetel konverentsidel ja seminaridel, koolitanud nii era- kui ka avaliku sektori värbajaid ja personalijuhte, pidanud loenguid nii EBS-is kui ka TTÜ-s ning juhtinud tippjuhtkondade tööandja brändingu töötubasid paljudes ettevõtetes.

Paavo Heil, partner, Brandem

Paavo Heil

Partner, konsultant
+372 510 6215

Paavo aitab Brandemi partneri ja konsultandina tööandjatel säästa tuhandeid eurosid läbi personali voolavuse vähendamise ja värbamisvõimekuse tõstmise.

Paavo 15-aastane juhtimiskogemus värbamise, turunduse ja müügi valdkondades on andnud talle võime aru saada kõigist tööandja turundust puudutavatest aspektidest: turundus, värbamine, juhtimine, personalijuhtimine ja suhtekorraldus-kommunikatsioon. Paavo juhtimisel on läbi viidud enam kui 400 edukat värbamist ja ta on konsulteerinud kümneid tööandjaid strateegia loomisel.

Kombineerides varasema kogemuse ja Brandemi metoodika, milles on oluline roll ka tööjõuturu uuringutel, on Paavo osav leidma üles organisatsiooni eristuvad tugevused tööandjana. Need on argumendid, mis veenavad kandidaate Sinu juurde tööle kandideerima ja seal püsima.

Paavo on lõpetanud strateegilise juhtimise Executive MBA programmi EBS-is.

Liisi Niisuke, värbamiskonsultant, Brandem

Liisi Niisuke

Värbamiskonsultant
+372 512 6674

Liisi toimetab Brandemis värbamisprojektide läbiviimisega. Ta on värvanud inimesi väga erinevatele positsioonidele – alates klienditeenindajatest ja kokkadest kuni erinevate valdkondade juhtideni. Tema igapäevatöö tulemusena jõuavad Brandemi klientideni alati just antud positsioonile sobivad kandidaadid. Tema tugevusteks on positiivse kandidaadi kogemuse loomine, kiire reageerimine ootamatutele olukordadele ning lahendustele orienteeritud suhtumine. 

Enne Brandemit on Liisi kokku puutunud nii sekretäri- kui ka büroojuhi tööga, seega inimestega suhtlus ning läbisaamine on olnud tema jaoks alati kesksel ja olulisel kohal. Ta on lõpetanud inimressursi juhtimise magistriõppe Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ning värbamisel suhtleb ta eesti, inglise ja vene keeles.

Sander Matsina, projektijuht, Brandem

Sander Matsina

Projektijuht
+372 5342 5361

Sanderi juhtida on nii kommunikatsiooni- kui ka strateegiaprojektid. Tema abil saavad ettevõtted endale atraktiivsed karjäärilehed, eristuvate sõnumitega töökuulutused ning kandideerima kutsuvad maandumislehed. Sanderit iseloomustavad oma töös esteetiline nõudlikkus, hea keeletaju ja oskus suhelda erinevate inimtüüpidega, tippjuhtidest lihttöölisteni.

Lisaks kommunikatsiooniprojektidele juhib Sander ka mahukaid strateegiaprojekte, vastutades selle eest, et kõik protsessi osalised teaksid oma ülesandeid ja seatud eesmärgid oleksid täidetud.

Erinevaid müügi- ja turundusalaseid teadmisi on Sander eelnevalt hankinud eraettevõtlusest ning magistrantuuriõppest Lissabonis.

Minuga seotud kliendilood
Minna-Maria Lõbus, värbamiskonsultant, Brandem

Minna-Maria Lõbus

Värbamiskonsultant
+372 5887 5057

Minna-Maria on värbamisega tegelenud alates 2012. aastast. Värbajana on ta aidanud klientidel sobivaid inimesi leida nii tehnilistele kui ka müügi, turunduse ja teenindusega seotud positsioonidele, alates klienditeenindajatest kui tippjuhtideni välja.

Varasem töökogemus CV Keskusest on andnud hea võimaluse teha koostööd erinevate ettevõtetega nii era- kui avalikust sektorist. Teoreetilisi teadmisi on Minna-Maria juurde omandanud TTÜ magistriõppest. Minna-Maria tööle pühendumine ja mitmekülgne kogemus aitavad leida Sinu ettevõttesse parimad töötajad.

Keiu Kiisler

Keiu Kiisler

Projektijuht
+372 521 7065

Keiu juhib tööandja kuvandiga seotud projekte, mille käigus loome ettevõttele väärtust konkurentidest eristuva ja sihtrühmi kõnetava töötaja väärtuspakkumise kaudu. Projektiga selgitatakse välja organisatsiooni positsioon tööandjana tänasel tööturul, kaardistatakse ettevõtte töötajate rahulolu ja sisemised tugevused ning luuakse vastavad strateegilised sõnumid, mida kasutada edasiseks kommunikatsiooniks tänaste või tulevaste töötajatega. Keiu tugevusteks on väga hea organiseerimisvõime ning oskus sihtrühma kõnetada ja kaasa haarata.

Keiu on värbamismaastikul tegutsenud 8 aastat. CV Keskuses töötamine on andnud talle hea võimaluse teha koostööd erinevatest valdkondadest ja suurusega organisatsioonidega. Circle K Eesti AS-i Business Partnerina on kogemuste pagasisse lisandunud veel teadlik töö personali voolavuse teemade ning tööandja väärtuspakkumistega.

Carina Kärt Mättikas

Carina Kärt Mättikas

Projektijuht
+372 5850 6335

Carina on Brandemi polüglotist kommunikatsiooniprojektide juht. Ta valdab vabalt eesti, inglise, hispaania ja vene keelt ning on hetkel omandamas saksa ja hiina keelt.

Carina eesmärgiks on aidata tööandjatel leida kõige sobivamaid viise edukalt demonstreerida oma tugevusi nii potentsiaalsetele kui ka olemasolevatele töötajatele. Tema eestvedamisel valmivad näiteks karjäärilehed, messimaterjalide kujundused, sisuloome ning ühtlasi ka meeleolukad kommunikatsiooniüritused. Oma entusiastliku ja positiivse ellusuhtumisega otsib ta iga ettevõtmisega uusi väljakutseid ning võimalusi areneda.

Oma hariduse omandas Carina Edinburghis hispaania keele ja ürituskorralduse erialal. Juba ülikooli ajal tegeles Carina mitmete turunduse ning ürituskorraldusega seotud projektidega nii Eestis kui ka Šotimaal. Ta on töötanud tehnoloogia startupis Wallet.Services marketingispetsialistina ning viinud läbi konverentse koostöös erinevate organisatsioonidega nagu Eesti Vabariigi Riigikogu, sotsiaalne ettevõte Invisible Cities ja TED. Vabal ajal meeldib talle loovkirjutamine, muusika, psühholoogia ja sport.

Gertrud Sild

Gertrud Sild

Turundusassistent
+372 5622 0006

Gertrud Sild tegutseb Brandemis turundusassistendi rollis. Tema vastutada on Brandemi turndustegevused, lisaks aitab ta ellu viia Brandemi klientide kommunikatsiooniprojekte ning hoolitseb, et kontoris oleks kõik nii nagu vaja.

Gertrud on eelnevalt töötanud IT-sektoris, kus ta sai praktilisi kogemusi nii kliendisuhtluses kui ka sisuturunduses. Hetkel täiendab Gertrud end reklaami ja suhtekorralduse erialal Tallinna Ülikoolis ning on varasemalt õppinud ka jazz-laulmist. Oma tugevusteks peab ta head eneseväljendusoskust, analüüsivõimet ning loovust. Gertrudi sulest valmivad loomingulised kirjutised ning ta on pühendunud ja motiveeritud tegutseja, kes leiab igale olukorrale lahenduse.

Andreas Unt, videoturundaja

Andreas Unt

Videoturundaja
+372 5824 6325

Andreas veab Brandemi videoturunduse suunda, et pakkuda tööandjatele võimalust esitleda end läbi mõjusa video, mis täidab püstitatud eesmärke. Ta on oma töös keskendunud erinevatele tööandja video liikidele nagu näiteks mainevideod, videotöökuulutused, sotsiaalmeediaklipid ja sisekommunikatsioonivideod. Andreas on olemuselt turundus- ja müügiinimene – enda tugevuseks teiste videoinimeste ees peab Andreas võimet suuta vaadata läbi kaamerasilma nagu turundaja. 

Andreas on varasemalt töötanud mitmes ettevõttes müügi ja turunduse alal ning tegelenud ka videoturundusega. Muuhulgas on ta juhtinud mitu aastat teadusinnovatiivset idufirmat, kust on tulnud tema lai silmaring ja oskus süübida keerulisematesse ärispetsiifilistesse väljakutsetesse.

Maarja Närska, digiturunduse konsultant, Brandem

Maarja Närska

Digiturunduse konsultant
+372 56269805

Maarja tegeleb Brandemi brändi edasiviimise ning strateegiliste turundustegevustega, sealhulgas turunduskampaaniate läbiviimise, erinevate kanalite haldamise ning sisu loomisega. Värbamisturunduse projekte toetab Maarja oma digiturunduse kompetentsiga, kus tema ülesandeks on veenduda, et kõnetav sõnum jõuaks soovitud sihtrühmani ning saavutatakse seatud eesmärgid.

Maarja on mitmeaastase müügi- ja turunduskogemusega, olles töötanud nii Eestis, Londonis kui ka Küprosel. Varasemalt on ta läbi viinud digiturunduskampaaniaid turundusagentuuris Küprosel. Lisaks sellele on ta vastutanud brändi ühtse ilme loomise ja hoidmise, sisu loome, sotsiaalmeedia turundamise ja turundusplaanide väljatöötamise ning elluviimise eest erinevate valdkondade start-up’ides.